Skip to content

Kunnskap og historie

Les meir om alt det Kartverket arbeider med, frå dei høgaste fjella, kommunar og fylke, geoidar, kvasarar og posisjonar - til havnivå og historiske kart.

Kartverket er ei viktig kjelde til offisiell informasjon om Noregs geografi, om alt frå kommunar og fylke til fjelltoppar, innsjøareal og landets midtpunkt.

Read more

Les korleis kart blir til og om det omfattande arbeidet som ligg bak, om korleis ein måler høgda på ein fjelltopp og tyngdekrafta på ein innsjø.

Read more

Vannstanden varier på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. Over tid endrer også havnivået og klima seg: Isbreer smelter, vannet utvider seg og landet stiger.

Read more

Allereie i 1773 starta den første offisielle kartlegginga av Noreg. Mykje av denne historia er dokumentert i Kartverkets samlingar.

Read more

Noreg har dei tre administrative og politiske nivåa nasjon, fylke og kommune. Kartverket forvaltar riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande kretsar.

Read more