Skip to content

Hvordan Se havnivå fungerer

Få innsikt i målemetoder, forskning og referansenivå som danner grunnlag for dataene på Se havnivå. Last ned publikasjonen «Tidevannstabeller».

The tide table lists heights and associated times for all high and low waters in 16 standard ports, and time and height corrections for approximately 200 secondary ports.

Read more

The web tool Se havnivå i kart visualize present-day storm surge levels and future sea level rise. The data and maps illustrate the potential scale of inundation.

Read more

Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge: 23 langs norskekysten og én i Ny-Ålesund på Svalbard.

Read more

Kartverkets 24 permanente vannstandsmålere i Norge måler vannstanden langs kysten hele året, døgnet rundt.

Read more

For effective coastal management, it is important to understand how sea levels will change in the future.

Read more

Lurer du på hvordan det er mulig å observere millimeterstore endringer i havnivået? Svaret er å bevege seg ut i verdensrommet og gjøre målinger fra satellitter.

Read more

For å måle havnivået brukes i dag tre metoder: Vannstandsmåling, satellittaltimetri og måling av landheving.

Read more

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon.

Read more

De viktigste referansenivåene for vannstand er middelvann og sjøkartnull, og sammenhengen mellom disse og nullnivåene i landkart.

Read more

Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvatn er moglege referansenivå i menyane ved søk etter vasstandsdata på Se havnivå, men kva skal du velje?

Read more

A new report describes the sea level rise we might get along the coast of Norway throughout this century, and how it will influence the water level during a storm surge.

Read more

På Se havnivå finnes informasjon om observert og varslet vannstand, viktige vannstandsnivå, tidevann, landheving, historiske data og fremtidig havnivå for et hvilket som helst sted langs norskekysten ...

Read more