Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge. På Jan Mayen har man gjort forsøk på å installere en permanent måler, men dette har så langt ikke lykkes. Er du interessert i å laste ned data fra Kartverkets permanente målestasjoner, kan du se oversikt lenger nede over hvilke data som er tilgjengelig for nedlasting på nett.

Fra hvilket tidspunkt vi har tilgjengelige måledata varierer for de ulike stasjonene. I tabellen under (trykk for større versjon) kan man se året målingene startet (blå), samt fra hvilket år man kan laste ned data på nettet (grønn). Data fra vannstandsmålerne som ikke er nedlastbare hjemmefra, kan i mange tilfeller fås ved henvendelse til Kartverket. Måned- og årsmiddelverdier er for de feste tilfeller tilgjengelige på nettet for hele perioden.


TILGJENGELIGE VANNSTANDSDATA: Oversikten viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike målestasjonene. Klikk på bildet for større versjon (pdf åpnes i nytt vindu).

For å laste ned data må du gå til Se havnivå, søke på ønsket sted, velge hvilket referansenivå du er interessert i, om du ønsker målinger for hver time eller hvert tiende minutt, og velge det tidsrommet du ønsker. Trykk deretter på "Last ned".